Đồng hồ được Hãng sản xuất ủy quyền cho Legaxi phân phối chính thức ở thị trường Việt Nam